Program Pembiayaan Lepasan UPSR 2016

Program biasiswa Peneraju Tunas Geliga terbuka kepada semua murid lepasan UPSR 2016 yang berpotensi dan dari latarbelakang yang mencabar untuk dipupuk dan dibimbing ke tahap yang lebih cemerlang. Murid mestilah mendapat sekurang-kurangnya 4A (bagi murid Semenanjung Malaysia) dan 3A (bagi murid Sabah dan Sarawak) dalam peperiksaan percubaan/peperiksaan sebenar UPSR 2016.


Semakan Temuduga Peneraju Tunas Geliga

Pertanyaan


Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:
Cik Nurkhairunnisa Rafizi
Ahli Bersekutu,
Peneraju Tunas,
Programme Management Office,
Tel: 03-2727 9000
Emel: penerajutunas@yayasanpeneraju.com.my