Super High Income Programme (SHIP)

Super High Income Programme (SHIP) adalah pembiayaan untuk menghasilkan rakyat Malaysia berpendapatan tinggi dalam bidang-bidang yang telah dikenalpasti. Program ini merangkumi pensijilan di dalam pelbagai industri yang boleh menawarkan peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan kekurangan pekerja berkemahiran seperti Kedoktoran, Teknologi Maklumat, Perkhidmatan Kewangan dan lain-lain. Program ini dilancarkan oleh YAB Dato' Sri Najib Tun Haji Abdul Razak tanggal 18 Ogos 2017 dan bakal dibuka hujung September 2017.

Permohonan hanya akan dibuka hujung September 2017. Sila isi borang berikut untuk mendapatkan makluman apabila permohonan sudah dibuka nanti.
Anda boleh berhubung dengan pegawai kami di talian 03-27279063 atau e-mel kepada SHIP@yayasanpeneraju.com.my untuk keterangan lanjut.